Protocol Covid-19

• La informació de la cursa en relació al covid-19 anirà adaptant-se en funció de les mesures que vagi marcant el Ministeri de Sanitat i/o Procicat, per la qual cosa es requereix un seguiment continu del es mateixes. (Resolució SLT/2048/2021)
• Durant la cursa els participants hauran d'intentar no acostar-se a un altre participant a menys dels metres permesos de seguretat (1 metre).
• No es permetrà l’accés a menys de 25 metres de la sortida i/o arribada a persones no acreditades.
• S'instal·laran per diferents punts de la sortida i arribada dispensadors de gel hidroalcohòlic per netejar-se les mans.
• Estarà prohibit compartir material i/o aliments entre els participants.
• Tots els participants, comitè organitzador i voluntaris hauran de conèixer el protocol relacionat amb el covid, que acceptaran en el moment de la seva inscripció en la cursa.
• Si els participants ho incompleixen podran ser desqualificats. Aquest Protocol serà visible a la plana web i a les xarxes socials de la cursa i serà informada per megafonia durant el desenvolupament del esdeveniment. 
• Prèviament al dia de la cursa s’ha analitzat l'esdeveniment i s’ha dissenyat la distribució i organització dels llocs de treball dels voluntaris i organització, per tal de garantir compliment de la Resolució SLT/2048/2021
• Es mantindran les distàncies de seguretat i s’establiran els fluxos de circulació que permetin evitar la coincidència de persones, sobretot a la sortida i arribada. (Consulteu el plànol de serveis)
• L’organització es reserva el dret a fer un control de temperatura dels participants en funció de la situació sanitària del moment. En tot cas, aquest es farà abans de l'escalfament, per evitar que el resultat no sigui fiable.
• La participació a la cursa és sota la responsabilitat i propi risc dels/les participants, on recau la decisió de participar a la cursa, i eximeixen a l'organització de les reclamacions basades en suposades accions de la resta dels/les participants o altres persones que actuïn a favor seu, també de les reclamacions o demandes resultants dels danys que puguin succeir als/les participants per causes alienes a l’organització de la cursa.
• Els/les participants en el moment de la seva inscripció manifesten trobar-se físicament aptes per a l'esdeveniment, no presentar simptomatologia pròpia del Covid ni haver estat en contacte amb possibles persones contagiades.
• En diferents punts del recorregut i control es situarà personal especialitzat per vetllar per la seguretat dels/les participants. Serà obligatori seguir les indicacions del personal especialitzat.
• L’organització disposarà de personal mèdic i 2 ambulàncies: una estarà en la pista d’atletisme i l’altra a la Pl de la República. Quan els últims participants passin per la Pl de la República, l’ambulància allí situada s’encarregarà de tancar la cursa.
• S’establiran fluxos a les sortides i a les entrades. Seran recorreguts unidireccionals, abalisant, senyalitzant las direccions i controlant que es compleixin, evitant encreuaments entre persones.
• En tot moment s’haurà de garantir que les persones no s'aglomeren en cap punt (entrada, sortida, lliurament de dorsals, guarda-roba, accessos, calaixos, avituallaments...).
• S’habilitaran els controladors que siguin necessaris per a garantir la distància de seguretat persones i es recordarà periòdicament per megafonia la necessitat de la separació i distanciament mínim de seguretat requerit.
• Per al desenvolupament d’aquest esdeveniment, l’organització comptarà amb la participació de personal propi de l’organització, personal voluntari auxiliar, i el suport del districte i de la Guàrdia Urbana.