Fes-te soci del Club d'Atletisme Nou Barris


Quines modalitats de soci existeixen al club i quines activitats fan?
Quins dies i horaris es pot entrenar?
Quines instal·lacions puc fer servir?
Quines cobertures i avantatges proporcionen les llicències?
Quan em costa fer-me soci?
Com em faig soci?
Quins papers he de presentar?
Tramita la teva llicència d'excursionisme amb el Canb.
Quines modalitats de soci existeixen al club i quines activitats fan?


Soci Atletisme:Atletes de l'escola d'atletisme, des de prebenjamins fins a cadets, reben formació personalitzada per part de tècnics titulats en l'atletisme i poden participar en proves organitzades per la Federació Catalana i Espanyola d'Atletisme, prenen part en proves individuals i per equips. Representen al Club a nivell de promoció (els cadets també a nivell absolut). Són atletes federats i per tant reben la cobertura a tal efecte de la Federació Catalana d'Atletisme, a partir de cadet també poden obtenir llicència de la Federació Espanyola d'Atletisme. 

Tecnificació d'atletes:  Des de juvenil a veterans, perfeccionen la formació bàsica i busquen una vessant més completa, competitiva o professional de l'atletisme, tutelats de manera personal per tècnics titulats especialitzats per disciplines, poden participar en proves de la Federació Catalana i Espanyola. S'especialitzen en alguna modalitat o disciplina concreta com salts, velocitat, tanques, mig fons, fons i llançaments. Representen al Club a nivell absolut. Són atletes federats i per tant reben la cobertura a tal efecte de la Federació Catalana d'Atletisme, també poden obtenir la llicència de la Federació Espanyola d'Atletisme.

Secció d'adaptats: Atletes amb discapacitats físiques o psíquiques amb atenció personalitzada.

La temporada d'atletisme comença l'1 de novembre de cada any. Busquem sempre que es pugui, la integració dels atletes dintre dels grups ordinaris.

Soci col·laborador: Soci dedicat al running amb objectius més individuals encara que es pot entrenar en grup, no rep formació personalitzada però si té a disposició un tècnic que li passarà un planning d'entrenament i atendrà els seus dubtes. Hi ha dos grans grups d'entrenament a la tarda i es fan trobades i curses conjuntes els caps de setmana. Opcionalment pot federar-se. 

Soci entrenament: Igual que el soci col·laborador però amb límit d'ús de les instal·lacions i horaris.

Soci manteniment: Grup de manteniment esportiu amb entrenaments amb presència d'un tècnic del Club.  Aquest grup està pensat per a pares d'atletes de promoció que volen fer una mica d'activitat física mentre els seus fills fan l'entrenament.

Qualsevol soci o atleta del Canb pot tramitar sense cost addicional a la quota, la llicència federativa de la Federació d'entitats Excursionistes de Catalunya (només es paga el preu de la llicència escollida) a través del Club. Pot també habilitar la llicència Fedme (Federació Espanyola d'esports de Muntanya i Alpinisme). Per al Club tindrà especial tractament la modalitat de curses de muntanya, ja que és la vessant més propera al running, encara que poden endinsar-se en qualsevol dels calendaris de proves de la Feec. Recordem el grau de responsabilitat i formació que requereixen totes aquestes disciplines així com el sempre present respecte a l'entorn natural.

Soci virtual excursionisme: Modalitat adreçada aquelles persones que només vulguin obtenir la llicència federativa a través del nostre Club no obstant el Canb podrà impulsar activitats convidant o informant de les mateixes als socis virtuals i sempre per mitjans electrónics. Si voleu tenir una participació més activa podeu fer-vos socis en qualsevol de les modalitats que ofereix el Club.Quins dies i horaris es pot entrenar?

Podeu consultar els horaris d'entrenament a cada secció:
Escola d'atletisme
Tecnificació
Adaptats

Els atletes de les categories des de prebenjamí fins a infantil poden accedir a les instalacions en l'horari i dies de l'escola assignats. Els acompanyants dels menors podran accedir a l'instal·lació situant-se a la zona de grades.

Els atletes de cadet a veterà i els socis col·laboradors poden accedir a les instal·lacions atlètiques en qualsevol dia i hora, sempre dintre de l'horari i període d'obertura i no només quan hi hagi entrenament col·lectiu.

Els socis d'entrenament i del grup de manteniment només poden accedir a les zones accessòries de les instal·lacions atlètiques en l'horari d'entrenament de grup, no de manera individual.Quines instal·lacions puc fer servir?


Els atletes federats (escola i tecnificació) i socis col·laboradors poden fer servir totes les instal·lacions atlètiques.

Els socis d'entrenament no poden fer servir cap instal·lació atlètica.

La potestat d'ús dels espais i instalacions seran marcades pels tècnics en periodes d'entrenament col·lectiu. Heu de seguir les normes d'ús del recinte esportiu publicades a l'expositor a l'efecte i a les normes general de funcionament del centre.

* Instal·lacions atletiques: Pista d'atletisme, zona de salts i llançaments, zona central de gespa i zones accessòries com són el perímetre i entorn d'escalfament (circuit de sorra, zona d'arbrat, etc...), els vestuaris, serveis i dutxes, la sala de musculació, les taquilles i les grades.Quines cobertures i avantatges proporcionen les llicències? 

Llicència d'atletisme: ho podeu consultar a la secció llicències federatives a la web de la Federació Catalana d'Atletisme.

Llicència d'excursionisme, hi ha moltes modalitats i cobertures, podeu consultar totes així com els preus a la pàgina de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (també podeu veure els avantatges de la llicència). Habilitació Fedme de la Llicència d'atletisme: cobertures a la web de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada i també avantatges.Quan em costa fer-me soci?

Podeu consultar els preus al següent document:

Quotes temporada 2017-18.


Recordeu que a l'inici de cada temporada heu de fer el pagament de la quota inicial o total que correspongui abans del 15 d'octubre en cas contrari s'haurà d'abonar matrícula de nou.Com em faig soci?


Inscripcions de nou socis (només es fa una vegada) emplenant el formulari d'inscripció (hi ha categories que per apuntar-se cal estar autoritzat per part del club ja que la secció pot estar plena)

Les inscripcions per aquesta temporada estan tancades.
Aviat publicarem la data d'inici per les preinscripcions de l'escola per la temporada 2017-18 (anys 2003 a 2012).Quins papers he de presentar?

Una vegada feta la inscripció on line rebreu un correu on us informarem dels papers a presentar, bàsicament són:

Documentació Escola d'atletisme:

Si ets nou al club, has de portar:


1- Fotocòpia dni, nie o llibre de família (>14 anys)

2- Fotocòpia targeta sanitària -CatSalut-
3- Certificat de salut escola complimentat

4- Còpia rebut bancari del primer pagament (en el cas de domiciliacions) o còpia rebut del pagament únic.
5- Còpia documentació justificant de descomptes (família nombrosa, monoparental, etc...)

Si ja ets atleta, has de portar (al principi de cada curs)


1- Certificat de salut escola complimentat 

2- Documents renovats (Dni, família nombrosa,etc..) i la foto si està desfasada o voleu canviar-la.
3- Còpia rebut bancari del primer pagament (en el cas de domiciliacions) o còpia rebut del pagament únic.

Documentació Atletes de juvenil fins veterans i socis.

Si ets nou al Club, has de portar:


1- Fotocòpia dni o nie

2a- Si ets atleta: Revisió mèdica segons directrius de la Federació, a partir de júnior i en el cas de llicència nova.
2b- Si ets soci: Certificat de salut socis complimentat
3- Còpia rebut bancari del primer pagament (en el cas de domiciliacions) o còpia rebut del pagament únic.
4- Còpia documentació justificant de descomptes (família nombrosa, monoparental, etc...)

Si ja ets del Canb, has de portar (a principi de cada temporada -setembre- )

1- Certificat de salut socis complimentat

2- Documents renovats (Dni, família nombrosa,etsc..) i la foto si està desfasada o voleu canviar-la.
3- Còpia rebut bancari del primer pagament (en el cas de domiciliacions) o còpia rebut del pagament únic.

Documentació grup de manteniment

Si ets nou al Club, has de portar Fotocòpia dni o nie i a principi de cada curs (al setembre) el model de certificat de salut complimentat.


 

Tramita la teva llicència d'excursionisme amb el Canb.

Si ets soci o atleta del Canb pots tramitar sense cost addicional a la quota del Club la llicència de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Es paga la llicència en funció de la modalitat escollida.

Si sou pares o fill d'atleta del Canb podeu tramitar la llicència amb el Club amb un cost addicional de només 5 euros que heu de sumar al preu de la llicència escollida.


Si no sou socis, també podeu fer el tràmit a través de l'opció de soci virtual on al preu de la llicència escollida heu de sumar una quota addicional pels tràmits (30€ majors de 16 anys i 5€ els menors)

La llicència té una validesa de l'1 de gener al 31 de desembre de cada any.
Ja podeu consultar les modalitats, cobertures i preus

Per demanar el tràmit de la llicència ho heu de fer a través dels següents formularis:

Formulari per obtenir el Carnet Federatiu de la Feec, (només noves altes) 
Formulari de renovació de Carnet Federatiu de la Feec, (només renovacions) 

Abonant la quota corresponent de validació es pot habilitar la llicència per part de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), gaudint dels avantatges que ofereixen les dues federacions.

Hi ha moltes modalitats amb preus ajustats a l'activitat a fer o cobertures que desitgeu, val la pena estar protegit i més a la muntanya.

A més de l'assegurança, la llicència permet gaudir de tot un ventall d'avantatges i descomptes.


Saturday the 23rd. Joomla Templates Free.