Inscripció curses adaptades
Comproveu les dades  abans de confirmar la inscripció. 
En cas d'errada o rectificació feu un correu a cursanoubarris@canb.cat


  • id
  • date time
    calendar
  • Conec i accepto les condicions
  • Url articulo de la norma

En compliment del que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre sobre protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals recollides per mitjà d'aquest formulari seran tractades i quedaran incorporades als fitxers del Club d'Atletisme Nou Barris per dur a terme una gestió correcta dels participants en els diferents events. Tanmateix, us informem que podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades en els termes que estableix la Llei.